Въпрос:

За какъв период  от време се развива остра бъбречна недостатъчност вследствие на емболизъм  от холестеролови кристали?

  1. 2  дни
  2. 3 - 5 дни
  3. 10 - 20 дни
  4. 30 - 40 дни

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - за 3 - 5 дни

Холестероловият емболизъм се развива когато атероматозна плака намираща се в голяма артерия отдели холестеролови емболи, които попадат в циркулацията и се разпространяват предимно в малките артерии предизвиквайки  различна по степен исхемия  в таргетните органи.

Частично  запушените артериоли също играят интензивна роля в  развитието на органната исхемия, чрез генериране на  асептично възпаление с последваща фиброза,  които водят до пълно запушване. В около 20% от случаите холестероловият емболизъм остава  неразпознат. Етиологията  на холестероловият емболизъм  е  антикоагулантната терапия, ангиографията,  травмата  или тромболитичната терапия.  Холестероловият емболизъм се асоциира със сигнификантна морбидност и смъртност. Остра  бъбречна недостатъчност се развива 4-6  дни  и се манифестира  с бърза елевация на  креатинина,  като при другите  етиологии на тази патология креатининовата елевация настъпва  в рамките на 24 часа.