Въпрос:

Какъв  е механизмът на действие на  Феноксибензамин?

  1. Това е  ганглиоблокер
  2. Това е не-селективен   алфа и бета-адренергичен блокер
  3. Това е  не-селективен  алфа-адренергичен блокер
  4. Това е не-селективен  алфа-агонист

Отговор и обяснения:

Верният отговор е  № 3 -   това е  не-селиктивен алфа-адренергичен блокер

Феноксибензамин се прилага когато има излишък на катехоламини  в  плазмата напациентът,  напр.при феохромоцитом.