24 годишен пациент, който преживява синкоп след кръводаряване, няма гръдна болка

Ектопичен атриален. ритъм; сърдечна честота 60 уд/минута

Синусовата Р-вълна е положителна в отвежданията I, II, III и aVF. Наличието на. инвертирана Р-вълна в което и да е от тези отвеждания показва наличието на ектопичен атриален ритъм. (или предсърден или АV-нождален). PR-интервала. е. над 0.12 секунди, което показва предсърдият произход на инвертираните Р-вълни, при АV-нодалният ектопичен ритъм PR-интревала е под 0.12 секунди. налични са и дифузни ST-сегментни елевации, които в случаят имат бенигнен характер, което се преценява от: младата възраст на пациента, липсата на реципрочни ST-сегментни депресии и инвертирани Т-вълни, както и липсата на Q-зъэбци и липсата на PR-сегментна депресия. Бенигнетите ST-елевации се най-проминентни в антеролатералните гръдни отвеждания.