63 годишен пациент страдащ от артириална хипертония, при който са установени "липсващи удари" когато се измерва радиалният му пулс

Тук е наличен нормален синусов ритъм - регуларни Р-вълни, сърдечна честота 75% уд/минута, Р-вълните са  положителни в долните отвеждания,  но не всички Р-вълни се последват от камерни комплекси! Това подсказва, че имаме наличие на АV-блок - ритъмният запис показва, че имаме повтарящи се цикли от два проведени камерни комплекса с прогресивно пролонгиране. на PR-интервала, последвано от непроведена Р-вълна. Това доказва. диагнозата АV-блок II-степен,  тип Мьобиц - или още т.нар.Венкенбалов. тип сърдечен блок.

Във фронталната равнина електрическата сърдечна ос е нормално разположена,  камерните комплекси са тесни, няма пролонгация на QT-интервалите, няма и ST-елевации или аномалии на Т-вълните.