57 годишен пациент с гръдна болка, диспнея и гадене (декстрокардиограма)

Декстрокардиограмата е на. същият пациент от случай №96 и показва синусов ритъм, АV-блок I-ва степен, сърдечна честота 90 уд/минута; долен и деснокамерен остър миокарден инфаркт

Декстрокардиограмата се ползва и за изключване на диснокамерен инфаркт при наличие на остър долен и латерален инфаркт.

Всяка ST-елевация в десните прекордиални отвеждания говори. в полза на деснокамерен остър миокарден инфаркт.