Касае се за 80 годишен пациент, който се оплаква от прогресираща диспнея и отоци на глезените, които се увеличавали постепенно в. последните месеци. некога не се е оплаквал. от ангинални болки, не е. провиждал също така никаква терапия.  С други думи при този пациент имаме брадикардия и признаци на сърдечна недостатъчност. За каквоговори този ЕКГ запис и как трябва да се лекува пациентът?

Интерпретация на. ЕКГ-то:

  • Аритмия със сърдечна честота 40 уд/минута
  • Отколение на електрическата сърдечна ос в ляво
  • Блокада на левият сноп на Хис

Клинична интерпретация на електрокардиограмата

Ако имахме пълен ляв бедрен блок по нататъшната интерпретация. на записа е затруднена, но в даденият случай това не. е така.

При всички положения. е нужда да се установи причината за сърдечната недостатъчност, като в конкретният случай можем да мислим че етиологично тя е обусловена от наличната брадикардия. най-честата причина за тозигорепосочен блок се явява исхемичната болест на сърцето, аортна. стеноза и/или. кардиомиопатия. Показана е ехокардиография и за да се определи клиничната значимост на. пораженията на сърдечните клапи и доколко е нарушена функцията на лявата камера.

При отсъствие на исхемична симптоматика, коронарна ангиография надали е показана?

Терапията тук се състои в приложението на диуретици и бета-блокер, но без Дигоксин, понеже ще се задълбочи брадикардията респ.сърдечната недостатъчност. Без съмнение на пациентът е показана имплантацията на постоянен. кардиостимулатор.