46 годишна жена с епизодични палпитации, честа диспнея и загуба на около 23 килограма за последният месец

Синусова тахикардия, сърдечна. честота около 140 уд/мин.; левокамерна хипертрофия

Синусовата тахикардия. и/или предсърдното мъждене с бърз вентрикуларен отговор е честа находка при тежкостепен хипертироидизъм. Тези тахикардии могат да предхождат клиничната манифестация на заболяването. Задължително трябва да се изследва. първончално TSH при такава суспектна за хипертироидизъм клинична картина.