80 годишна жена след пристъп на силен световъртеж пада на земята и си счупва бедрото. При клиничният преглед прави впечатление и мекия, рядък пулс. Ортопедите искат да я оперират веднага, но анестезиологът е против това! Каква патология има на електрокардиограмата и какво трябва да се направи?

Интерпретация на електрокадиограмата:

  • Пълен АV-блок
  • Камерна честота 45 удара/минута

Клинична интерпретация

При пълният АV-блок отсъства нормалната връзка между Р-вълните и камерните комплекси. В случаят имаме честота на Р-вълните около 70 удара/минута, а на камерите около 45 удара/минута. При пълният АV-блок възниква заместителен камерен ритъм с широки камерни комплекси и абнормални по форма Т-вълни. 

Друга интерпретация на електрокардиограмата не е възможна!

Отчитайки, че в даденият случай няма характерна за ОМИ анамнестична и клинична информация при пациентката несъмнено има хроничен пълен АV-блок. Силният ветовъртеж е бил вероятно причинен от пристъп на Морган-Адамс-Стокс, а може и да не е така ? Пациентката е показана за поставяне на кардиостимулатор по спешност, а операцията ттрябва да се извърши на фона на изкуствената кардиостимулация.