34 годишна пациентка, в безсъзнание с респираторна депресия и свити зеници

Синусова брадикардия, сърдечна честота 40 уд/минута; левокамерна хипертрофия; Т-изменения съвместими с антеролатерална исхемия

Инверсиите на Т-вълните не трябва да бъдат считани за производни на левокамерната хипертрофия при наличието на:

  • Когато са ассиметрични
  • Налични са не само в латералните отвеждания

При наличие на синусова брадикардия при млади хора на първо място трябва да мислим за токсикологична/опиоидна етиология + наличната респираторна депресия трябва да засили съмненията ни в тази посока.

Ако емпиричното приложение на Налоксон доведе до резолюция на Т-инверсиите значи сме познали диагнозата !!!

Другата честа причини за синусовата брадикардия в млада възраст съчетана с безсъзнание е свръхупотребата на алкохол.

Лекарствената етиология тук (при младите хора) остава на трето място: бета-блокери, блокери на Са-канали, дигоксин, опиати или клонидин (хлофазолин).