71 годишна пациентка, която се оплаква от генерализирана обща слабост

Атриален флутер с вариабилен блок; сърдечна честота 130 уд/минута; преживян септален миокарден инфаркт; Iизменения съвместими с латерална исхемия

Предоминиращият АV-блок в случаят е 2:1, но има както виждате има участъци с АV-блок 3:1, което прави ритъма ирегулярен.