60 годишен мъж се обръща за медицинска помощ към личният си лекар по повод на неопределена болка в гърдите при физическо усилие. Това е първото оплакване на пациентът от този вид.

Интерпретация на кардиограмата

  • Синусов ритъм
  • Нормално положение на електрическата сърдечна ос
  • Неголеми Q-зъбци във II, III и aVF
  • Двуфазни Т-вълни в отвеждания III и aVF + инверсия на Т-зъбците в същите отвеждания
  • Високи, заострени Т-зъбци в отвеждания V1-V3

Клинична интерпретация

Q-зъбци в долните отвеждания + инверсия на Т-зъбците указват наличието на стар долен инфаркт на миокарда.

Симетричните заострени Т-вълни в предните гръдни отвеждания могат да бъдат или свързани с исхемия (по-вероятен вариант) или хиперкалемия, но макар и рядко могат да бъдат и нормална находка.