25 годишна пациентка, бременна, с гръдна опресия и оплаквания от прескачания на сърцето. При аускултацията се установява. мек систолен шум, без наличие на други изменения от страна на сърцето.

Интирпретация на кардиограмата:

  • Синусов ритъм
  • Камерни екстрасистоли
  • Нормална електрическа сърдечна ос
  • Нормални камерни комплекси и Т-вълни

Клинична интерпретация:

Камерните екскрасистоли се наблюдават често по време на бременност, а систолен шум може да бъде аускултиран практически при всяка бременна жена.  Няма съмнение, въз основата на тези познания, че жената има структурно здраво сърце.

Само да припомним, че една най-честата причина за систолнитя сърдечен шум се явява анемията. Съмненията относно природата на този систолен шум могат да се решат с помощтта на ехокардиографията, но да се извършва такава при всяка бременна пациентка, просто не е необходимо - разумно е да се използва ехокардиография ако този систолен шум персистира след раждането. На пациентката трябва да разясни специфичността на състоянието й, а на практика лечение на тези екстрасистоли не се налага.