45 годишен пациент с тежък светобоязън

Вентрикуларна тахикардия; сърдечна честота 135 уд/минута

Ритъмът представлява шикорокомплексна регулярна тахикардия, като в диференциално диагностичен план можем да мислим и за:

  • Синусова тахикардия с аберентна. проводимост
  • Суправентрикуларна тахикардия с аберентна проводимост

Знаеме вече, като аксиома, че една ширококоплексна тахикардия се интерпретира като вентрикуларна до доказване на противното!

Наличието на дясно ориентирана сърдечна ос също говори в полза на наличие на вентрикуларна тахикардия.