45 годишна пациентка с палпитации и светобоязън

Суправентрикуларна тахикардия; сърдечна честота 210 уд/мин.

Виждаме на горният ЕКГ-запис наличие на тяснокомплексна регуларна тахикардия. Ретроградните Р-вълни са налични след камерният комплекс. ST-сегментните депресии налични в долните и. латералните. отвеждания са също обща находка при суправентрикуларната тахикардия, която обаче е без клинично значение тук. 

ST-сегментната депресия при суправентрикуларните тахикардии не е достоверен индикатор за миокардна исхемия. и не изисква по-нататъшно изследване вкл.чрез стрес - тест. Уви, причините за тази аномалия при суправентрикуларната тахикардия все още са неизвестни за съвременната сърдечна електрофизиология.