65 годишна пациентка, която има неисхемична кардиомиопатия развива шок след активация на нейният имплантиран дефибрилатор

На ЕКГ записа можем да установим два различни сърдечни ритъма и камерни морфологии.

Първият сърдечен удар на записа отразява нормалният синусов ритъм с дясно отклонение на електрическата сърдечна ос и десен бедрен блок. Като анализираме сърдечните удари във V1-V6 ще установим обаче, че част от тях са съвместими с т.нар."непродължителна камерна тахикардия".