70 годишна пациентка, която е с гръдна болка от 9 часа и диспнея

Синусов ритъм; сърдечна честота 80 уд/минута; скорошен долен миокарден инфаркт с персистираща миокардна исхемия

Наличието на Q-зъбци в долните отвеждания показва наличие на трансмурален инфаркт с неизвестна давност. Обаче слабата ST-елевация и обърнатите Т-вълни говорят в полза на скорошен инфаркт с персистираща исхемия.