42 годишна пациентка се оплаква от силно сърцебиене. Каква е нейната диагноза ?

Този ЕКГ запис отразява много бърза тяснокомплексна РЕГУЛЯРНА тахикардия; сърдечната честота е 216 уд/минута. Електрическата сърдечна ос е ориентирана надясно. Всички интервали са нормални. Както вече посочихме на различни места диференциалната диагноза на регулярната тяснокомплесна тахикардия включва:

  • Синусова тахикардия
  • Ектопична атриална тахикардия
  • Предсърдно мъждене с ПОСТОЯНЕН АV - блок
  • Връзкова тахикардия
  • АV-реентри тахикардия
  • АV-нодална реентри тахикардия

За да се направи прецизна диференциална диагноза трябва внимателно да се изследва и характеризира електрическата активност на предсърдията. 

Както виждате малки негативни отклонения, най-добре видми във V1 могат, най-вароятно, да отразявата електрическата активност на предсърдията - заградени са с кръгове на снимката по-долу.

От повърхностната електрокардиограма не е възможно да се установи дали те отразяват синусови удари, ектопични атриални удари или ретроградна проводимост, която се наблюдава при реентри тахикардиията. На фона на тази неясност ритъма се определя тук като СУПРАВЕНТРИКУЛАРНА ТАХИКАРДИЯ.

Приложението на вагусови мерки или АV-блокери като аденозин/верапамил или бета-блокер ще помогне да се изясни диагнозата.

Горепосочените мерки ще предизвикат транзиторен АV-блок, който би трябвало да терминира учестеният сърдечен ритъм, което ще ни покаже че тахикардията има реентри механизъм или ще премахне маскировката на предсърдната електрическа активност, което ще ни даде диагнозите "синусова тахикардия" или "ектопичен атриален ритъм".