57 годишен пациент с генерализирана обща мускулна слабост (безсилие) и палпитации

Предсърдно мъждене с бърз вентрикуларен отговор и редки предсърдни екстрасистоли; сърдечна честота 140 уд/минута; десен бедрен. блок и преживян долен и антеролатерален миокарден инфаркт

Наличието на ширококомплексна. и ирегуларна тахикардия трябва да ни насочи вниманието към предсърдно мъждене с аберантна проводимост (десен бедрен блок в случая), предсърдно мъждене със синдром на WPW или продължителна вентрикуларна тахикардия.

Наличието на единна камерна морфология, с изключение на редките предсърдни екстрасистоли, изключва последните две диагнози.

Лявото отклонение на електрическата сърдечна ос е причинено от преживения миокарден инферкт.