23 годишен пациент с диспнея и палпитации

Суправентрикуларна тахикардия; сърдечна честота 210 уд/минута

Диференциалната диагноза на тяснокомплексните РЕГУЛАРНИ тахикардии включва:

  • Синусовата тахикардия
  • Суправентрикуларната тахикардия
  • Предсърдното трептене

Суправентрикуларната тахикардия се диагностицира като НЕ УСТАНОВИМЕ флутерни Р-вълни на електрокардиографският запис.