73 годишна пациентка отива на първичен преглед при нейният личен лекар; същата е преживяла миокарден инфаркт и страда от конгестивна сърдечна недостатъчност. Какви аномалии са налични на електрокардиограмата?

Пациентката е в синусов ритъм; сърдечната й честота е 90 уд/минута; електрическата сърдечна ос е с лява девиация. Наличен е и АV-блок I-ва степен с PR-интервал от 240 милисекунди. Отделно на това камерният комплекс е пролонгиран над 200 милисекунди; наличен е и ляв бедрен блок. QT-интервала е нормален. Имаме и данни за лявопредсърдна аномалия, за което съдим по негативните Р-вълни във V1 с дължина над 40 милиметра. Останалите изменения са производни на пълния ляв бедрен блок.

Сходно на пълният десен бедрен блок, който е последица от забавяне в проводимостта на дясните възбудни сърдечни сили, при пълния ляв бедрен блок имаме завабяне в проводимостта на левите сърдечни възбудни сили. При левият пълен бедрен блок за разлика от пълния десен бедрен блок част от камерният комплекс е абнормален, защото първиначалната активация на септума/вентрикулите нормално се генерира от част от левите снопчета. Първоначалната активация на камерите в случая се генерира от десните снопчета и дясната камера се деполяризира от дясно на ляво. На ЕКГ-то това се манифестира като наличие на начален S-зъбец или rS-зъбец във V1 и начален R-зъбец в I-во, aVL & V6. Накратно тук имаме късна деполаризация на левият вентрикул, което дава и характерният край на камерният комплекс. Пълният ляв бедрен блок се характеризира с наличие на широк S-зъбец във V1 и широк R-зъбец в I-во, aVL & V6