Терапевтични стратегии –  АV

 

-нодална ре-ентри тахикардия

Терапевтични цели

·     Контрол върху симптоматиката

·     Терминиране на аритмията

·     Профилактика на бъдещите атаки на АV-нодалната ре-ентри тахикардия

Терапевтични избори

·     При остра атака

o  Вагални мерки

o  АV-блокери

o  Електрическа кардиоверсия при хемодинамично нестабилните пациенти

·     В условията на хронично съществуване

o  Вагални мерки

o  АV-нодални блокери

o  Антиаритмици

o  Радиофреквентна аблация

Предимства на всеки избор

·     Вагалните мерки и АV-нодалните блокери като Аденозин, бета-блокерите и блокерите на Са канали (верапамил/дилтиазем) намалят проводимостта през АV-възела и забавят проводимостта в ре-ентри възела и респ.аритмията

·     Електрическото кардиоверсио деполяризира предсърдията, разрушава ре-ентри кръга и мигновено терминира аритмията

·     От антиаритмиците се ползват най-често пропафенон и соталол, както и флекаинид – те профилактират инициирането на АV-нодалната реентри тахикардия

·     Радиофреквентна аблация на АV-възела – ултимативна терапия на този вид аритмия

Терапевтична селекция

·     Ако пациентът е хемодинамично нестабилен се прилага синхронизирана електрическа кардиоверсия, същата може да се приложи и след неуспех от приложението на АV-блокери при хемодинамично стабилни пациенти

·     Аденозин е най-бързо действащият АV-блокер, не трябва да се употребява едновременно с бета-блокери при пациенти страдащи от бронхообструктивна патология с всякаква етиология

·     Флекаинид и Пропафенон са еднакво ефективни при този вид аритмия, НО НЕ ТРЯБВА да се употребяват при пациенти със структурно сърдечно заболяване; могат да се употребяват едновременно с орални АV-блокери ако това се налага

·     Соталол притежава бета-блокираща активност също така; трябва да се приема по време на хранене, като в същите хранения не трябва да се употребяват млечни продукти; да не се прилага при жени над 70-годишна възраст, защото може да доведе до поява на внезапна сърдечна смърт

·     Амиодарно трябва да се използва като последна терапевтична алтернатива при този вид аритмия, след като другите опити за фармакологично повлияване са се провалили

·     Раядиофреквентната аблация е последната ефикасна терапевтична алтернатива след неуспех на фарамкотерапията или ако пациентът предпочита направо да се премине към това лечение