72 годишна пациентка страдаща от артериална хипертония и митрална регургитация се явява на контролен преглед и кардиограмата й има долният вид. Коя е най-честата причина за тази ЕКГ-аномалия?

В случаят имаме синусоба брадикардия; сърдечната честота е 54 уд/минута. Електрическата сърдечна ос е нормална, наличен е обаче АV-блок Iва степен. Видимо, е че имате атриална аномалия установима най-добре във II-ро отвеждане: раздвоена Р-вълна с продължителност над 120 милисекунди, а във V1-терминална негативна дефлексия на Р-вълната над 1 милиметър.

Има налична и левокамерна хипертрофия, установима въз основа на амплитудата на камерния комплекс във V5 и V1.

В случаят имам комбинация от левопредсърдна аномалия и хипертрофия на лявата камера, които са следствие на известната от по преди митрална регургитация.