58 годишен пациент страдащ от конгестивна сърдечна недостатъчност, който се представя клинично с прогресивна диспнея и отоци по долните крайници.

Предсърдно трепетене с вариабилен АV-блок, сърдечна честота 84 уд/минута; преживян септален инфаркт; Т-изменения съвместими с латерална исхемия

Големите F-вълни на предсърдното трептене се забелязват сравнително лесно, особено в долните отвеждания.