Гайдлайн – постоперативно

 

предсърдно мъждене

 

Клас I

·     Ако няма противопоказания се препоръчва предоперативно орално приложение на бета-блокери с цел профилактика на постоперативното предсърдно мъждене

·     АV-блокери се използват за постигане на контрол върху камерната честота при пациентите, които са развили постоперативно предсърдно мъждене

Клас IIа

·     При пациентите с висок риск от развитие на постоперативно предсърдно мъждене се препоръчва профилактичната употреба на Амиодарон

·     Резонно е да се опитаме да възстановим синусовият ритъм при пациентити, които са развили постоперативно предсърдно мъждене чрез използване на Ибутилид или чрез директна електрическа кардиоверсия

·     Резонно е употребата на антиаритмици за поддържане на възстановеният синусов ритъм при пациентите с постоперативно предсърдно мъждене

·     Резонна е употребата на антитромбоцитни медикаменти при пациентите с постоперативно предсърдно мъждене, както при нехирургичните пациенти

Клас IIв

·     Соталол може да се приложи профилактично при пациентите с риск от развитие на постоперативно предсърдно мъждене, които са били подложени на кардиохирургична интервенция