66 годишна пациентка със светобоязън и профузно изпотяване

 

 Предсърдно мъждене с бърз вентрикуларен отговор; сърдечна честота 150 уд/минута. LAFB

Тяснокомплексните тахикардии трябва да ни накарат да мислим първо за предсърдно мъждене или предсърдно трептене с вариабилен АV-блок и МАТ като допълнение към предсърдното мъждене. Обаче липсата на каквато и да е добре дефинирана предсърдна активност изключва наличието на предсърдно трептене и МАТ.