Терапевтични стратегии –  АV-блок

 

тип Mobitz II

Терапевтични цели

·      Предотвратяване на брадикардията

·     Профилактика на синкопалните епизоди

·     Превенция на сърдечата недостатъчност и екзацербацията на ангинвапекторис

Терапевтични избори

·     Частичен пейсмейкър

·     Перманентен пейсмейкър

Предимства на всеки избор

·     Временният пейсмейкър предотвратява брадикардията докато се лекува основната етиология напр.ОМИ

·     Предотвратява брадикардията в дългосрочен аспект

Терапевтична селекция

·     Временен пейсмейкър се поставя за 5-7 дни в хода на МИ и се премахва ако блока изчезне и няма наличие на ляб бедрен блок

o  Транскутанен временен пейсмейкър ако липсва бедрен блок или блока е стар

o  Трансвенозен временен пейсмейкър ако блока е нов или има данни за алтерниращ бедрен блок

·     Ако блока персистира се поставя постоянен пейсмейкър

Лоша прогноза ако блока се придружава от широки камерни комплекси!