Клинична употреба и токсичност на антиаритмиците от клас IV

Употребяват са за профилактично лечение на нодалните аритмии, а също така и за добиване контрол върху камерната честота при пациентите с остро или икзацербирало хронично мъждене.

Токсичност: флаш реакции, констипация, оточен синдром, кардиоваскуларни ефекти (екзацербация на налична сърдечна недостатъчност, АV-блок различна тепен/супресия на синусовият възел)