45-годишен пациент, който се представя клинично с болка в лявата гръдна половина и лявата ръка, гадене и повръщане

Синусов ритъм, сърдечна честота 95 уд/мин; лоша прогресия на R-вълните, аномалии в `Т-вълните, които консистират с наличие на долна и антеролатерална исхемия (по презумпция в спешното отделение тя е остра), пролонгиран QT-интервал

Лошата прогресия на R-вълните се дефинира като амплитуда на R-вълната във V3 под или равна на 3 милиметра. ТАЗИ НАХОДКА Е СУГЕСТИВНА ЗА НАЛИЧИЕ НА СТАР АНТЕРОСЕПТАЛЕН ИНФАРКТ, но може да се дължи и на левокамерна хипертрофия или неправилно подреждане на електродите в гръдните отвеждания, не е тепично да се наблюдава като нормален вариант. 

Дифузните инверсии на Т-вълните са нова находка, като добавим към това и наличната нова пролонгация на QT-интервала вече имаме всички основания да мислим за наличие на ОСТРА МИОКАРДНА ИСХЕМИЯ!

Обърнете внимание, че тук пролонгацията на QT-интервала се длъжи на пролонгацията на основата на Т-вълните, а в предходният казус 44 се дължеше на пролонгация на ST-сегмента !