42-годишен пациент, който наскоро е претърпял радиофреквентна аблация по повод на пароксизмално предсърдно мъждене

Както лесно можем да идентифицираме налична е синусова брадикардия: сърдечна честота 42 уд/минута. PR-интирвала е нормален, електраческата сърдечна ос е ляво разположена, няма данни за сегментни аномалии, както и за аномалии на Т-вълните.

Обобщено казано, най-важната находка тука е брадикардията.

Синусовата брадикардия може да е физиологична или патологична (след приложение на АV-блокери или при пациенти със синдрома на дисфункцията на синусовия възел).