71-годишна пациентка страдаща от хронична бъбречна недостатъчност, която се представя клинично с карпопедални спазми

Синусов ритъм; сърдечна честота 72 уд/мин; стар септален миокарден инфаркт; актуална долна и антеролатерална исхемия; пролонгиран QT-интервал

Септалните Q-вълни, както и дифузните инвертирани Т-вълни в този случай са хронични, но пролонгацията на QT-интервала е нова находка, като в случаят (на фона на бъбречната недостатъчност) можем да предположим, че тази пролонгация, както и наличието на арпопедални спазми се дължат на налична ХИПОКАЛЦЕМИЯ: най-честите ЕЛЕКТРОЛИТНИ причини за пролонгираният QT-интервал са хипомагнезията и хипокалемията, но тук имаме хипокалцемия, ЗАЩОТО ИМА ПРОЛОНГАЦИЯ И НА ST-сегмента, особено отчетлино изразено в гръдните отвеждания, като продължителността на Т-вълните остава непроменена.

ТОВА ОБАЧЕ МОЖЕ ДА СЕ НАБЛЮДАВА И ПРИ ХИПОТЕРМИЯ!