81-годишен пациент с пневмония

Синусов ритъм; сърдечна честота 88 уд/минута; първа степен АV-блок; стар долен миокарден инфаркт

Този ритъм много лесно може да бъде СГРЕШЕН с АКЦЕЛИРИРАН АV ВРЪЗКОВ РИТЪМ, защото не във всички отвеждания се виждат Р-вълни, вкл.във II-отвеждане.

Обаче във V1 СЕ ВИЖДАТ РЕГУЛЯРНИ Р-ВЪЛНИ с отчетливи данни за АV-блок I-ва степен.

В другите отвеждания Р-вълните са слети с Т-вълните и променят морфологията им, това е особено отчетливо изразено в V2-V4, където Т-вълните са деформирани. 

ИЗВОДА Е: когато липсват в някои отвеждания р-вълни абсолютно всички ОТВЕЖДАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ ВНИМАТЕЛНО, за да се докаже или потвърди липсата или наличността на Р-вълните!

Като V1 е добър първоначален избор за отправна точка на този анализ.