85-годишна пациента, която преживяла синкоп; след възстановяването си се оплаква от светобоязън (фотофобия)

Синусав ритъм с АV-блок II-ра степен (Мьобиц II), сърдечна честота 50 уд/мин; пълен ляв бедрен блок

АV-блок II-ра степен (Мьобиц II тип) се характеризира с интермитентно непровеждане на Р-вълни, по подобие на Мьобиц I, но за разлика от последния, при Мьобиц II ила константен PR-интервал при тези сърдечни удари, КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ. 

Мьобиц II АV-блока се придружава много често с БЕДРЕН БЛОК!