Терапевтични стратегии –

 

 

унифокална атриална тахикардия

 

Терапевтични цели

·     Да се овладее симптоматиката

·     Контрол на сърдечната честота

·     Профирлактика на кардиомиопатия-индуцираната тахикардия

·     Евентуално лечение на унифокалната тахикардия

Терапевтични избори

·     Електрическо кардиоверсио

·     Елиминация на евентуално установимата етиология напр.дигоксин

·     Фармокатерапия

·     Радиофреквинтна аблация

Предимства на всеки избор

·     Електрическо кардиоверсио

o  Ултиматовно прекъсва тахикардията чрез деполаризация на предсърдията

·     Елиминация на установимата етиология

o  Предотвратява аритмогенните тригери

·     Фармакотирапия

o  Прилагат се АV-блокери БЕЗ ДИГОКСИН: аденозин, бета-блокери, Са блокери (парентерално при острите атаки) – намаля се вентрикуларният отговор, могат евент.да терминират аритмията чрез директно въздействие върху предсърдият миокард

o  Класическите антиаритмици имат ограничен ефект при острите атаки, но могат да профилактират ефективно рецидивите на унифокалната тахикардия

·     Радиофреквентна аблация

o  Потенциално радикално лечебен метод, при който се аблатират участъци в дясното предсърдие или около устието на пулмоналните вени

Извършване на терапевтична селекция

·     Към електрическо кардиоверсио се пристъпва незабавно, ако пациентът е хемоданимачно нестабилен и/или има екзацербация на налична ангина пекторис/сърдечна недостатъчност

·     Елиминацията на тригерите може да профилактира рецидивите на унифокалната тахикардия

·     Парентерални АV-блокери, като опит за фармакологична кардиоверсия

o  Много рядко унифокалната атриална тахикардия може да се терминира и чрез приложението на Лидокаин (клас IВ антиаритмик), ако това се постигне мексилетин се ползва като орален профилактичен препарат

·     Орални АV-блокери могат да се употребяват в зависимост от коморбидността на пациента напр.наличие на бронхоабструктивно заболяване, ангина пекторис, сърдечна недостатъчност, тиреотаксикоза, анемия и други

o  Антиаритмици от класи Iа, Iс или клас III-най-добър избор, при чести атаки на тахикардията. Соталол трябва да се употребява особено внимателно поради способността му да пролонгира QT-интервала и евент.вероятност да се развие камерна тахикардия тип тирбушон, както и поради масивната му ренална екскреция. 

·     При неуспех радиофректвентна аблация – терапевтичен успех 50 до 80% от пациентите

Препоръки за практиката

·     Унифокалната атриална тахикардия има широк етиологичен спектър

·     Електрофизиологичният механизъм може да е: повишена автоматичност, микро-/макрореентри или тригерна активност

·     Може да се наблюдава и при структурно нормално сърце (млади пациенти), както и при наличие на структурни сърдечни заболявания

·     На електрокардиограмата могат да се видят понякога и Р-вълни ако честотата на атриалната тахикардия не е много голяма, но има вариабилен PR-интервал

·     Молфологията на Р-вълните се различава от тази на синусовата Р-вълна

·     Атриална ттахикардия с 2:1 АV-блок се наблюдава най-често при супратерапевтична употреба на Дигоксин

·     Мултифокалната атриална тахикардия не реагира на кардиоверсия