34 годишна пациентка се представя клинично със синкоп. Няма анамнеза за минали заболявания с изключение на 3 хабитуални аборта.

ЕКГ записът показва синусова тахиракдия със сърдечна честота около 100 уд/мин. Електрическата сърдечна ос на сърцето е нормално разположена, но QT-интевралът е пролонгиран, налични са и инверсии на Т-вълните във V1-V4. Наличен е и малък Q-зъбец и инверсия на Т-вълните в III-то отвеждане и наличие на S-вълна в I-во отвеждане.

Наличието на АРТЕФАКТА S1 - Q3 - T3 отразява наличие на патология, която предизвиква деснокамерно обременяване по презумпция остро настъпило: то може да е със сърдична или белодробна етиология (най-често) - пневмония, белодробен тромбоемболизъм и други. На първо място винаги трябва дда се мисли за БТЕ, особено при млади жени, особено когато, както е в случаят, има наличие на антеросептална Т-инверсия. Положителната анамнеза за мултиплени хабитуални аборти трябва да ни наведе за мисълта за наличие на АНТИФОСФОЛИПИДЕН СИНДРОМ, който често се проявява като усложнение и с масивен белодробен тромбоемболизъм.