Касае се за 65-годишен пациент, който страда от артериална хипертония и хронична бъбречна недостатъчност; развил е пресинкоп.

Ритъмът на кардиограмата е синусов, с приблизителна честота около 70 удара/минута. Електрическата сърдечна ос е нормална. Налична е обаче левокамерна хипертрофия (по волтажни критерии) с асоциираните с нея ST-сегментни & T-сегментни аномалии във V6 и aVL.

Ще ви направи впечатление, че Т-вълните във II-ро отвеждане, както и във V2-V6 са анормални: сравнително високи, на широка основа 

, което подсказва наличието на ХИПЕРКАЛЕМИЯ. Очквана находка при пациент с хронична бъбречна недостатъчност!