Въпрос:

Коя е най-честата сърдечна лезия, която се асоциира с наличието на синдром на Марфан?

  1. Аортна стеноза
  2. Пролапс на митралната кклапа
  3. Коарктация на аортата
  4. Обструкция пред лявовентрикуларният тракт

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - пролапс на митралната клапа!

Най-честите сърдечни лезии при синдрома на Марфан са пролапса на митралната клапа и дилатацията на аортният корен, които са причинени от абнормалии в съединителната тъкан поради генетична мутация.