Въпрос:

На кои автори е наречена класификацията на антиаритмичните лекарствени продукти?

  1. Фалот
  2. Улилиамс - Вагин
  3. Цьолингер - Елисън
  4. ДиБейки

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - Уилиамс - Вагин!

Класификацията на Уилиамс - Вагин подразделя антиаритмиците на 4 групи в зависимост от техният механизъм на действие.

Тетралигята на Фалот описва патологията включваща пулмонална стеноза, патологично разположена аорта, деснокамерна вентрикуларна хипертрофия и наличие на вентрикуларен септален дефект.

Синдрома на Цьолингер - Елисън се характеризира с повишени ниво на гастрин поради наличие на ганстрином.

ДиБейки е кардиохирург, който създава класификацията на аортната дисекация.