Въпрос:

Затвореният дуктус артериозус може да е и изолирана находка, но по-често се асоциира с патология ОСВЕН с:

  1. Трикуспидална атрезия
  2. Декстрокардия
  3. Транспозиция на големите кръвоносни съдове
  4. Аортна валвуларна атрезия

Отговор и обяснения:

Верният огворе е №2 - декстрокардия!

Декстрокардията се асоциира с наличието на ситус инверзус и сърцето и големите му кравоносни съдове са нормални, но реверзирани вместо наляво надясно.