60 годишна пациентка, която се представя клинично с остра афазия

Сърдечната честота е около 75 уд/мин, чести камерни екстрасистоли с характера на камерна бигеминия.

Мозъчните инсулти (исхемични или хеморагични) често се асоциират с такива ЕКГ промени. Тахиаритмии АV-блокове, промени в ST-сегмента, както и аномалии в Т-вълните се наблюдават при инсултите - за щастие тези находки са транзиторно представени често.