76 годишен пациент с хронично бъбречно заболяване и сърдечен арест

Вентрикуларната честота е около 75 уд/минута, преди всеки камерен комплекс има Р-вълна с малка амплитуда, най-добре видимо във V1. Наличен е и АV блок I-ва степен. За отбелязване, е че камерните комплекси са екстремно широки и е наличен неспецифичен интравентрикуларен блок, което е видимо най-добре в III-то отвеждане. Т-вълните сависоки и заострени.

Такива широки камерни комплекси + високи Т-вълни са характерни за ХИПЕРКАЛЕМИЯТА, която е причината за сърдечният арест при пациента.

Ако видите такава електрокардиограма още преди излизането на лабораторните резултати трябва да започне емперичната терапия на хиперкалемията. Лечението започва с приложение на интравенозен калций, за да се стабилизират сърдечните мембрани, което ще се последва от бързо стесняване на камерните комплекси. Другите терапевтични мерки при неуспех включват приложението на инсулин с декстроза, бикарбонат по формулата (ориентировъчно 1 мл бикарбонат на 1 кг телесно тегло на пациента ви), както и на бета-агонисти за да вкарат както инсулина калия интрацелуларно. Хемодиализа по спешност!