57 годишен пациент с профузно изпотяване и натиск в областта на гърдите

Първа степен на АV-блок плюс наличие на остър преден и деснокамерен инфаркт - ТОВА Е ДЕКСТРОКАРДИОГРАМА НА ПАЦИЕНТЪТ ОТ СЛУЧАЙ #30.

Диагнозата "остър деснокамерем миокарден инфаркт" се доказва чрез наличието на ST-сегментна елевацияв което и да е латерално прекордиално отвеждане. Острия деснокамерен миокарден инфаркт се наблюдава при около 1/3 от пациентите с остър преден миокарден инфаркт и се асоциира с повишена смъртност и морбидност в условията на спешност.

Важно е да се диагностицира деснокамерният инфаркт, защото при тези пациенти нитратите трябва да се прилагат много внимателно, както и другите лекарствени продукти, които редуцират преднатоварването на сърцето, защото може да се развие профундна хипотония.