Въпрос:

Кой е най-удачният метод за установяване терапевтичният ефект на нискомолекулярните хепарини?

  1. Времето на кървене
  2. РТТ
  3. РТ и протромбиновото време
  4. Анти-Ха активността

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - анти-Ха активността!

По принзцип не е необходимо да се мониторира ефекта на нискомолекулярните хепарини, но ако се намоли това може да се установи чрез измерване на анти-Ха активността на препарата.