Въпрос:

Кое от следното обяснява патологията на сърповидно клетъчното заболяване?

  1. Нисък афинитет към хемоглобин
  2. Сърдечна хипертрофия
  3. Микроциркулаторно нараняване
  4. Атеросклероза

Отговор и обяснения

Верният отговор е №3 - микроциркулаторно нараняване!