Въпрос:

Кой от следните антибиотици не се метаболизира от Р-450 изоензимните чернодробни системи:

  1. Кларитромицин
  2. Азитромици
  3. Рифампин
  4. Еритромицин

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - азитромицин не се метаболизира от Р-450!