Въпрос

Коя е най-честата причина за развитието на ятрогенен пневмоторакс:

  1. Торакоцентеза
  2. Конституцията на пациента
  3. Прихващане на централен венозен път
  4. Наличие на пневмония

Отговор и обяснения

Верният отговор е №3 - прихващане на централен венозен път!