Въпрос

Кой от следните синдроми се асоциира с наличието на дясна аортна арка:

  1. Синдром на Уилиямс
  2. Синдром на Нунан
  3. Синдром на ДиГеорге
  4. Синдром на Марфан

Отговор и обяснения

Верният отговор е №3 - синдрома на ДиГеорге се асоциира с наличие на дясна аортна арка!

Синдрома на ДиГеорге се асоциира с наличие на конгенитални сърдечни дефекти, то се дължи на делеция на хромозомата 22q11.

Синдрома на ДиГеорге се асоциира също така с наличието на абнормален тимус и хипотироидно развитие.