85 годишна пациентка, състояние след аортно-коронарен байпас, която се поддържа в реанимацията на Допамин

Вентрикуларният ритъм е около 110 уд/мин и е сравнително регулярен, продължителността на камерният комплекс е около 100 милисекунди, електрическата сърдечна ос е нормална. На ритъмният запис можете да забележите обаче, че веднага след камерният комплекс има наличие на малка негативна дефлексия в посока противополажна на Т-вълната, която отразява ретроградната атриална активация или това е т.нар."ретроградна Р-вълна" и съответно на това ритъма се нарича "скъсена PR-тахикардия".

Диференциалната диагноза включва АV-нодалната и АV-рееентри тахикардията, както и атриалната тахикардия с АV-блок I-ва степен, както и т.нар."връзкова тахикардия".

АV-нодалната и АV-реентри тахикардиите са с по-бърз камерен ритъм от този на пациентката. В условията на горният клиничен сценарий, а именно употребата на Допамин АV-възела се раздразва от лекарствения препарат и реагира с повишена автоматичност и понякога иззема пейсмейкърната функция на синусовият възел. Този ритъм се наблюдава често след кардиохирургична интервенция, както и при пациенти с дигоксинова интоксикация или в педиатрията при пациенти с конгенитално сърдечно заболяване.

ST-сегментната депресия в прекордиалните отвеждания подсказна наличие на миокардна исхемия.