Въпрос

След кардиопулмонален байпас къде се натрупват най-много течности в организма на пациента:

  1. Интерстициално
  2. Интрацелуларно
  3. Екстрацелуларно
  4. Интраваскуларно

Отговор и обяснения

Верният отговор е №1-интерстициално!

Хемодилуцията разрежда кконцентрацията на плазмените протеини и така се намаля колоидното осмотично налягане, а също се увеличава капилярният пермеабилитет.

Това има за последица натрупване на екстраваскуларни течности, има увеличаване на екстраваскуларният пулмонален интерстециален течностен обем без да се увеличава налягането в лявото предсърдие.

Наблюдават се също периферни и тъканни отоци.