Въпрос

Транспозицията на големите кръвоносни съдове, която не се придружава от декстрокардия е сериозна патология. Кардиохирургичното лигиране на персистиращият дуктус артериозус ще има за последствие:

  1. Развитие на диспнея
  2. Подобрение на пулмоналната циркулация
  3. Редуциране на цианозата на пациента
  4. Развитие на незабавна смърт

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - развитие на незабавна смърт!

Преживяемостта при тази патология зависи от наличието на шънт между дясната и лявата циркулация вкл.функциониращ дуктус.

Транспозицията на големите кръвоносни съдове включва абнормално разположение на големите кръвоносни съдове: горна и/или долна празна вена, пулмоналната артерия, пулмоналните вени, и аортата. Конгениталното сърдечно заболяване при което има засягане само на главните артерии (аортата и пулмоналната артерия) принадлежи към субгрупа наречена "транспозиция на големите артерии".

При новородени с транспозиция се прилагат простагландини, за да се поддържа отворен дуктус артериозус, което позволява смесването на системната и белодробната циркулация.

Артериалният суич е дефинитивното лечение на декстро-транспозицията.