Въпрос

Кое от следните твърдения относно калциевият метаболизъм и терапия е некоректно:

  1. Около 40% от калция е свързан с албумина
  2. Нивата на калция ше спаднат с около 0.8 мг/дл за всеки грам/дл намаление на серумния албумин
  3. Целта на калций заместващата терапия е да се поддържа ниво на калция в плазмата между 8-9 мг/дл
  4. Общият калций е по-важен показател отколкото йонизираният калций

Отговор и обяснения

Верният отговор е №4 - общият калций е по-важен показател отколкото йонизирания калций!

Около 40% от общото количество на ккалция в организма е свързан с албумин и поради това нивата на калция трябва да бъдат интерпретирани съобразно нивата на албумина.

При изследване на калциевата хомеостаза трябва да се изследват нивата както на йонизирания, така и на общия калций в организма на пациента.